Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Fietsroute IJmeer

Geniet van deze fraaie fietstocht door polders, over dijkjes, langs water, cultuurhistorie en gezellige terrasjes.

Het klinkt mooi, natuur bij de stad. Maar wat betekent het precies? Stap op de fiets en laat je verrassen tijdens deze tocht rond het IJmeer. Zelfs vlak langs de A1 ervaar je het buitengevoel. Je fietst tussen stad en land, tussen drukte en stilte, tussen mens en dier. Met het ooit zo omstreden IJburg steeds aan je zijde. Door de geur van de schapen op de dijk waan je je op het platteland. En dat terwijl je Amsterdam bijna aan kunt raken …

IJroute

De route

Download de route via Natuurmonumenten

35,2 km

Start: Amsterdam, Parkeerplaats Zeeburg
Steek bij stoplichten IJburglaan over en ga direct rechtsaf over fietspad langs IJburglaan. Ga onder A10 door en fiets over Enneüs Heermabrug en nog een tweede brug. Dan nog voor stoplicht linksaf (Cas Oortshuyskade) en even later rechtsaf over Bert Haanstrakade. Volg boulevard langs IJmeer.

IJburg
Je fietst over de boulevard op IJburg. Aan je rechterhand de nieuwe woonwijk. Links uitzicht op het IJmeer.

Vogeleiland
In de verte zie je het Natuureiland liggen dat zijn bestaan te danken heeft aan de vogels. Omdat de opgespoten zandplaten voor de aanleg van IJburg zo in trek waren bij vogels, besloten de ontwerpers er eentje speciaal voor hen te maken.

Aan einde rechts en direct eerste weg linksaf (Marius Meijboomstraat), richting Muiden en Weesp. Iets verderop linksaf, fietspad. Ga op tweede brug scherp rechtsaf. Aan het einde rechtsaf, onder viaduct door. Direct daarna aan je linkerhand Diemervijfhoek.

Diemervijfhoek
Zet je fiets even tegen het hek en wandel het rondje van ± 3 km door de Diemervijfhoek. Halverwege is er een prachtig uitzichtpunt over het IJmeer. Opgelet: het deel van het pad na het uitzichtpunt kan zeer modderig zijn.

De Diemervijfhoek was een baggerdepot uit de jaren 60. Nu is het een klein maar zeer waardevol natuurgebied dat een belangrijk tussenstation vormt in de natuurverbinding. Het is uitgegroeid tot een wilgenmoeras met honderden ringslangen en duizenden kikkers. Op zomeravonden is het hier een gekwaak van jewelste.

Anders-ommetje
De route gaat verder via de Natuurboulevard richting Muiden. Deze is op de fiets alleen toegankelijk van 1 maart tot 1 november. Je kunt buiten deze periode dit deel overslaan en de route onder het viaduct door vervolgen in de richting van het Diemerpark.

Vervolg fietspad en ga bij splitsing rechtdoor door hek (Jan Kerstenpad). Na ongeveer 1 km uitzichtpunt over Baai van Ballast.

Baai van Ballast
Je staat op de oever en kijkt over het water van de Baai van Ballast uit. Deze baai dankt zijn fraaie naam aan de firma Ballast die hier in de jaren 70 zand won voor de aanleg van de Amsterdamse wijk Venserpolder.

In de landtong die de baai afscheidt van het IJmeer is een kreek aangelegd. Hierdoor ontstond een geïsoleerd stuk moerasbos, omringd door rietkragen. Daar voelen rietvogels zoals roerdomp, waterral, baardman en blauwborst zich prima thuis. Het water wemelt van de zoetwatervissen en ook de ringslang weet hier zijn weg te vinden.

Vervolg fietspad langs IJmeer.

Voor Pampus
Vlak voor de kust zie je de luwtedam liggen. In de verte ligt het eiland Pampus.

In de luwte
Door de aanleg van de luwtedam is een rustig watergebied ontstaan, ideaal voor tal van dieren. In het water groeien waterplanten waar vissen tussendoor zwemmen en op het water dobberen vogels als fuut en meerkoet relaxed rond. In het riet laten de zangvogels van zich horen en in de schemering vangt een vleermuis al vliegend insecten. Ook voor mensen is het hier goed toeven. Lekker even voor Pampus liggen…

Fietspad gaat in Muiden over in Zeestraat. Neem 4e straat rechts, Amsterdamsestraat. Op rotonde 1e afslag, Amsterdamsestraatweg.

Aan einde rechtdoor over fietspad langs oprit A1. Na 2 km, rechtsaf over brug richting Maxis. Fietspad gaat over parkeerplaats. Vlak voor toegangsweg naar elektriciteitscentrale, rechtsaf fietspad. Aan einde linksaf, over fietspad langs Diemervijfhoek. Onder viaduct door en rechtdoor over fietspad naar Diemerpark.

Diemerpark
Je fietst hier zomers tussen de prachtig bloeiende wilde planten, zoals het roze kaasjeskruid. Af en toe steekt er een konijn over.

Fietspad steeds rechtdoor blijven volgen, gaat later over in Diemerzeedijk.

Weg blijven volgen langs ingang Amsterdam-Rijnkanaal. Na een bocht naar rechts neem je tweede weg links. Dan eerste weg rechts. Drukke Zuiderzeeweg oversteken en direct linksaf. Bij stoplichten rechtdoor over Schellingwouderbrug. Bij rotonde eerste afslag en daarna rechts aanhouden. Aan je rechterhand ligt Schellingwoude.

Schellingwoude
Je fietst om een klein natuurgebiedje dat van groot belang is als ecologische verbindingszone.

Aan einde weg linksaf, Durgerdammerdijk. Je komt nu in Durgerdam. Na het dorp neem je fietspad dijk op. Dijk direct weer afrijden, doodlopende weggetje in naar IJdoorn.

IJdoorn
Laat ook hier de fiets even voor wat hij is en wandel naar het uitzichtpunt.

Uitstapje: Voor uitkijkpunt Hoeckelingsdam (10) ga je bij toegangshek IJdoorn de dijk weer op en op de dijk direct rechtsaf (Uitdammerdijk).

Voor vervolgen route naar Zwarte Gouw (11) fiets je klein stukje terug richting Durgerdam. Ga vlak voor dorp rechts (Durgerdammergouw). Na ca. 700 m rechtsaf fietspad in, richting Holysloot. Aan einde linksaf, richting Ransdorp (Bloemendalergouw). Bij splitsing rechtdoor (Nieuwe Gouw) en fietspad volgen. Eerste fietspad naar links negeren. Neem tweede fietspad naar links. Aan je linkerhand ligt natuurgebied Zwarte Gouw .

Fiets weer terug over Uitdammerdijk en ga rechts Durgerdammergouw in naar Zwarte Gouw (11).

Fietspad vervolgen en op kruising van fietspaden linksaf. Dan bij eerste kruising rechtdoor over brug. Bij kruising met weg (Liergouw) rechtsaf.

Liergouw
De rondweg A10 om Amsterdam is voor de meeste dieren een vrijwel onneembare hindernis. Via de faunaverbinding onder het viaduct kunnen ze deze drukke weg omzeilen.

Neem op rotonde derde afslag en fiets Schellingwouderbrug over. Steek kruising met stoplichten over. Je bent weer terug bij het beginpunt van de route.

Finish
Je bent weer terug bij het startpunt. 

naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.