Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Fort Penningsveer staat te koop

14 maart 2022

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt door middel van een openbare inschrijving Fort Penningsveer te Haarlemmerliede, bestaande uit een fortgebouw met verdedigingswal, fortgracht en fortwachterswoning, behorende tot de Stelling van Amsterdam.

Het object bestaat uit een fortgebouw met verdedigingswal, fortgracht, fortwachterswoning en loods behorende tot de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed). Het fortgebouw en de fortwachterswoning zijn aangewezen als provinciaal monument.

Het object is door de Staat verhuurd aan Stichting Fort Penningsveer. Al sinds de jaren-80 wordt door de Staat feitelijk geen gebruik meer gemaakt van het fort en is het in gebruik bij de Stichting. Vanaf het moment van in gebruik name is de Stichting begaan met het fort en heeft er in de loop van vele jaren voor eigen rekening en risico in geïnvesteerd en er een uniek buitenverblijf met groepsaccommodaties gecreëerd. Particulieren, scholen, verenigingen en bedrijven kunnen van deze accommodaties gebruik maken voor activiteiten met betrekking tot zorg, leren, werken en recreëren. De Stichting richt zich hierbij in het bijzonder op mensen die, sociaal gezien, extra ondersteuning nodig hebben. De Stichting heeft de fortwachterswoning, de loods en delen van het fortgebouw aan derden op basis van commerciële huurprijzen onderverhuurd.

Het betreft een fort “type A”, gebouwd omstreeks 1901, dat bestaat uit betonnen ruimten bedekt met aarde en voorzien van een omwalling. De belangrijkste functie van het fort was het bieden van spervuur om de naderende vijand tegen te houden. Het totale bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 2.180 m² (circa 1.368 m² VVO).

De fortwachterswoning is rond 1935 gebouwd en diende als dienstwoning van de fortwachter die het fort bewaakte en het onderhield als er geen garnizoen aanwezig was. De woning is traditioneel gebouwd. De gevels bestaan uit metselwerk en hout. Het dak heeft een houten constructie en is gedekt met pannen. Het totale bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 225 m² (circa 180 m² GO).

De loods is gebouwd omstreeks 1953 en heeft een stalen constructie. Het dak bestaat uit golfplaten en is voorzien van lichtstraten. Het totale bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 1.074 m² (circa 1.047 m² VVO).

Het geheel bestaat uit 4 kadastrale percelen met een totale oppervlakte van ongeveer 48.008 m². Er kan op eigen terrein geparkeerd worden.

Ligging
Fort Penningsveer is landelijk gelegen aan de rivier de Liede nabij buurtschap Penningsveer. Haarlemmerliede is het dichtstbijzijnde dorp maar ook de stad Haarlem is in de buurt. Het nabijgelegen recreatiegebied Spaarnwoude biedt veel wandel- en fietsroutes en is omringd door water.

De landelijke en waterrijke omgeving biedt enerzijds dus volop rust terwijl anderzijds op relatief korte afstand stedelijke en recreatieve voorzieningen aanwezig zijn.

De bereikbaarheid per auto is goed. Via de A200 en A9 zijn steden als Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht goed bereikbaar. Het dichtstbijzijnde station is Haarlem-Spaarnwoude op ongeveer 20 minuten lopen van het fort.

Mogelijkheden en bestemming
Het fort is gelegen in het vigerende bestemmingsplan ‘BP Buitengebied’, vastgesteld op 24 juni 2014. Voor de gehele locatie is een enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ en gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone – lib 2.2.3’ van toepassing. Verder zijn er op een gedeelte van de locatie dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1 en 4’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ van toepassing.

Voor nadere informatie over het vigerende bestemmingsplan wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl of de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl.

Verder lezen over Verkoopprocedure en belangrijke data kan op deze website

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 - 9 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.

////